Jsem žena.

Jsem všehoschopná.
Prorůstám svými kořeny i do té nejhlubší tmy
a vynáším na povrch, co má být viděno.

Odhaluju strachy, rozetínám klamy, iluze a lži.
Svým přímým pohledem dohlédnu pravdu.
A neustoupím.
Pořád jdu dál.
A když klopýtám, povolám k sobě veškerou pomoc,
která je mi k dispozici.
Svou vnitřní moudrost, Zemi, Vesmír,
své Muže, své Sestry....

Žiju v harmonii se všemi.
Planu láskou.
Odhodlaná obejmout svět svou přítomností.
Jsem tady.

Přijď.