Jsem...

foto: Tina Radnic, saty: Ecstatic Fashion

Jsem čarodějka.
Zvídavá žena odhodlaná měnit svět
- nejdřív svůj a potom celý.


  • Toužím žít ve světě, kde je možné se svobodně projevovat, a jsem odhodlaná ho svým životem vytvářet.
  • Píšu. O všem, co prožívám, co vidím, vnímám, co považuji za důležité, krásné, inspirativní a transformativní.
  • Pracuji s jazykem a sama na sobě zkoumám, jak každodenně ovlivňuje, co si myslíme, i když o tom třeba ani nevíme.
  • Inspiruji druhé, aby vnímali svět i sebe sama celistvě a vytvářeli ve své mysli spojitosti namísto odlišností.