Jsem duše, co je doma na Zemi.
A opravdu se tak cítí.


  • Svým životem vytvářím bezpečný a láskyplný prostor domova na Zemi.
  • Vydávám se na cesty do svého nitra i do světa venku, objevuji nové roviny a hlubiny, a prohlubuji svou zkušenost života ve hmotě.
  • Cítím se spojená s přírodou, rostlinami a stromy, se zvířaty, dušemi míst, prostorů a dětí. Toužím navazovat hluboké vztahy se vším a všemi kolem sebe.
  • Píšu a mluvím o tom, co prožívám, vidím, vnímám, co považuji za důležité, krásné a inspirativní.
  • Jsem tam, kde je mě zrovna potřeba. Následuju pocit opravdovosti.
  • Jsem přesvědčená, že klíč ke šťastnější Zemi leží v pohledu dovnitř, a naprosto upřímném a otevřeném pohledu do samotného nitra stvoření. Beze strachu, co tam objevíme.